logo programu

Przekazujemy Państwu informację Spółki Dolnośląska Zielona Dolina, działającej przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, która jest operatorem Programu Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia.

9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza publiczną aplikację do wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych.

budowa sieci

Informujemy, że na terenie naszej gminy realizowany będzie projekt budowy otwartej sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

gus informuje

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. będzie trwać nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.