Budżet gminny

Budżet gminy Wąsosz w latach 1990-2015 - prezentujemy wykres oraz zestawienie tabelaryczne ukazujące zmiany dochodów, wydatków oraz udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

Wąsosz w liczbach

Powierzchnia gminy: 193,6 km2

Podział terytorialny gminy: 31 sołectw

Na dzień 31.12.2017 gmina Wąsosz liczy 7374 mieszkańców. W samym Wąsoszu zamieszkuje 2753 osób.

Najliczniejszą wioską w obrębie gminy jest Pobiel, zamieszkiwany przez 459 mieszkańców.
Natomiast najmniejszą pod względem liczby mieszkańców – Ostrawa w której przebywa 10 osób.

Ilość zarejestrowanych w ewidencji podmiotów gospodarczych: 316

Miasta partnerskie

W latach 1992-2009 gmina Wąsosz współpracowała partnersko z holenderską gminą Meerlo-Wanssum.

Przyrodnicze dziedzictwo

Teren gminy Wąsosz bogaty jest w bardzo atrakcyjne turystycznie kompleksy leśne o zróżnicowanych typach siedliskowych, często ze starym drzewostanem.