Komunikat dla rolników

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze informuje:

logo agencji

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

ikona news

Przekazujemy informację PCZK w Górze:

logo GOK

Przypominamy, że w związku z częstymi przypadkami nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rosnących z tego tytułu zaległości, do momentu otwarcia punktu kasowego w tut. Urzędzie wpłat należy dokonywać na indywidualne numery kont bankowych otrzymane wraz z zawiadomieniem o zmianie wysokości opłaty.