Wpłat podatków należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej ustalającej zobowiązanie podatkowe na dany rok.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być dokonywane na indywidualne numery kont bankowych otrzymane wraz z ostatnim zawiadomieniem o zmianie wysokości opłaty. 

Pozostałe wpłaty należy dokonywać na konto o następującym numerze:

PKO BP SA o/Legnica 
92 1020 3017 0000 2302 0026 4457