budowa sieci

Informujemy, że na terenie naszej gminy realizowany będzie projekt budowy otwartej sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

gus informuje

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. będzie trwać nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

logo GUS

Burmistrz Wąsosza - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

logo agencji

15 czerwca będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w kampanii 2020.