plakat akcji

Zachęcamy do udziału w akcji „Charytatywna choinka 2020”,

Polowania zbiorowe

Urząd Miejski Wąsosza przekazuje informacje o zbliżających się polowaniach zbiorowych:

logo agencji

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.

logo dokumenty

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Usługa Ubezpieczenia Gminy Wąsosz.