• Gmina Wąsosz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Klub Dziecięcy dla Wąsosza!

  Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 16 os. z Gm. Wąsosz poprzez utworzenie 16 miejsc w Klubie dziecięcym na terenie Gm. WąsoszDofinansowanie projektu z UE: 567 921,04 zł

  Przejdź do aktualnych informacji dotyczących realizowanego projektu:

  Oficjalne otwarcie klubu dziecięcego w Wąsoszu


   

 • Gmina Wąsosz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Pozytywna edukacja w gminie Wąsosz

  Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów trzech szkół w gminie Wąsosz

  Dofinansowanie projektu z UE: 680 604,74 zł

  Istotny dla przyszłości gminnej oświaty projekt, został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
  W projekcie biorą udział następujące szkoły:
  1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku.
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu.
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach.

  W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe z uczniami uzdolnionymi oraz uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obejmuje on szeroki zakres zajęć: matematyka, ekologia, język angielski, sport, gimnastyka korekcyjna, logopedia, muzykoterapia, wycieczki dla uczniów, czy też zakup pomocy naukowych, sprzętu i wyposażenia informatycznego.

  Przejdź do aktualnych informacji dotyczących realizowanego projektu:

  Wniosek "Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz" zatwierdzony do realizacji
  Umowa o dofinansowanie podpisana - "Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz"

  Realizacja projektu "Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz"


   

  - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie listopad 2018 r. - marzec 2019 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku <Pobierz>
  - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie marzec 2019 r. - czerwiec 2019 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku <Pobierz>
  - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie kwiecień-czerwiec 2019 r. - aktualizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku <Pobierz>
  - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie listopad 2018 r. - marzec 2019 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu <Pobierz>
  - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie marzec 2019 r. - czerwiec 2019 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu <Pobierz>
  - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie maj 2019 r. - aktualizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu <Pobierz>
  - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie kwiecień 2019 r. - aktualizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu <Pobierz>
  - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie czerwiec 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu <Pobierz>
  - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie listopad 2018 r. - marzec 2019 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach <Pobierz>
  - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie marzec 2019 r. - czerwiec 2019 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach (wraz z aktualizacją) <Pobierz>
  - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie marzec 2019 r. - aktualizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach  <Pobierz>
  - Harmonogram realizacji form wsparcia w okresie kwiecień-maj 2019 r. - aktualizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach  <Pobierz>

 

 

was FE PR DS UE EFS 10.2018

 


 

 • Projekt "Urzędy dostępne on-line

Informujemy, że Gmina Wąsosz uczestniczy w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich "Urzędy dostępne on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Projekt dotyczy wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami oraz obsługi inwestora.

Projekt obejmie poprawę rozwiązań w obszarze elektronizacji procesów obsługi, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy oraz doskonaleniu kompetencji cyfrowych kadr. Liderem projektu jest STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury.

was 250419 03