W związku z napływającymi niepokojącymi informacjami na temat osoby podającej się za wykonawcę mającego przeprowadzać audyt energetyczny w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” Gmina Wąsosz informuje, że NIE ZLECAŁA żadnym firmom wykonywania takich usług, a osoba podająca się za audytora NIE JEST i w żaden sposób nie była powiązana z Gminą Wąsosz.

z życzeniami u jubilatki

Dzisiaj najstarsza mieszkanka naszej gminy Pani Ludwika Nawrocka obchodziła piękny jubileusz - 101 urodziny!

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Szanowni Rolnicy, od 3 sierpnia do 31 sierpnia w Urzędzie Miejskim Wąsosza będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

logo agencji

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony.