logo kalendarza

UWAGA! Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1

komunikat

Gmina Wąsosz ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

uroczystość pod obeliskiem

W niedzielę 1 września pod obeliskiem na wąsoskim rynku odbyła się uroczystość z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

daty rocznicowe

W tym roku przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.