Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

plakat z treścią komunikatu ministra

Rolniku! Sprzedaj swoje zboże przed żniwami. Uzyskaj dopłatę 2200 zł/ha pszenicy.

zebrani pod obeliskiem

Dziś obchodzimy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

2 maja Urząd Miejski Wąsosza nieczynny

Informujemy, że w związku Zarządzeniem nr 874/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego Wąsosza w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2023 r., 02.05.2023 r. Urząd Miejski Wąsosza będzie nieczynny.