infografika gus

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

Przekazujemy informację zachęcającą gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

logo akcji

Zapraszamy do zapoznania się z apelem Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego dotyczącym Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

logo agencji

Od 15 marca trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych finansowanych z PROW za 2021 r. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Grzegorza Pudy, termin ich składania został wydłużony do 17 czerwca. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności, zostanie pomniejszona o 1 proc.