plakat informujący o szkoleniach

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Wąsosz powyżej 25 roku życia do udziału w cyklu szkoleń w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Wąsosz”.

Przerwy w dostawie wody

PWiK – Wąsosz Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej na drodze krajowej przy ul. Kolejowej w  Wąsoszu, 8 lipca 2019 r. od godz. 7:30  do czasu usunięcia awarii nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Wąsosz – część miasta od rzeki Orli w kierunku Lubina.

informacja dla rolników

Urząd Miejski Wąsosza informuje o terminie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dla poszczególnych sołectw na terenie gminy Wąsosz, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym suszą  w  2019 roku. Miejsce spotkania.  Świetlica wiejska.

nieścisłość w regulaminie

Szanowni Wędkarze, informujemy, że w regulaminie w sprawie zasad korzystania ze zbiornika wodnego w miejscowości Czeladź Wielka dostrzeżono błąd pisarski w treści §6 dotyczącego normatywnej odległości w jakiej powinny być parkowane pojazdy względem zbiornika wodnego.