logo agencji

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.

ikonka uwaga!

Z radością zawiadamiamy, że od dnia 25 maja 2020 r. ponownie otwieramy Urząd Miejski Wąsosza do obsługi bezpośredniej mieszkańców.

Komunikat dla rolników

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze informuje:

logo agencji

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.