Osoby mające trudności z poruszaniem się, korzystające z wózka inwalidzkiego, które chcą skorzystać z usług naszego urzędu, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu załatwienia sprawy. Problem w dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miejskiego Wąsosza rozwiązywany jest wówczas - w trybie pilnym - poprzez obsługę na parterze lub w inny dogodny dla klienta sposób.


 

Instytucje świadczące pomoc osobom z niepełnosprawnościami:


 

Dofinansowanie do sprzętu ułatwiającego przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami

Szczegółowe informacje o aktualnie możliwych sposobach pozyskania dofinansowań do sprzętu ułatwiającego przemieszczanie osobom z niepełnosprawnościami dostępne są w portalu informacyjnym - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl


 

Bezpłatna baza filmów w języku migowym na platformie "Milczący przewodnik"

Zapraszamy do korzystania z zasobów bezpłatnej bazy filmów w języku migowym na platformie "Milczący przewodnik" (pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących - zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) pod adresem http://milczacyprzewodnik.likejon.pl/categories