szkoleń dla rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Przekazujemy informację nt. szkoleń dla rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin.