Przerwy w dostawie wody

PWiK-Wąsosz Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanym płukaniem sieci i pracami konserwatorskimi na ujęciu w Płoskach w terminie 28-29 października 2019 r. w nocy może wystąpić niedobór wody, a w dzień jej przebarwienie.

Uroczystość złotych godów jest niezwykłym wydarzeniem, wyjątkowym świętem, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego.

logo punktu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: „Kwalifikowalność  i rozliczanie wydatków w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”.

logo sołtysa

W związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego sołtysa wsi Dochowa dnia 8 października 2019r. odbyły się wybory uzupełniające.