banner informujący o aplikacji

9 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których "Klimatyczny Bilans Wodny" w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

plakat z wakacyjną ofertą

ZPK w Wąsoszu zaprasza wszystkich do zapoznania się z ofertą zajęć wakacyjnych w lipcu.

sala sesyjna

Na LIII sesji Rady Miejskiej Wąsosza w dniu 14 czerwca 2023r radni - rozpatrując raport o stanie gminy oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wąsosz, pozytywnie oceniając działalność Pawła Niedźwiedzia - Burmistrza Wąsosza za 2022r. - udzielili wotum zaufania dla Burmistrza oraz absolutorium.

logo wojewoda

Przekazujemy do wiadomości Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.06.2023 r.