PWiK - Wąsosz Spółka z o.o. informuje:

PWiK Sp. z o.o. w Wąsoszu informuje, że na skutek poważnej awarii sieci wodociągowej w miejscowościach Gola Wąsoska i Górka Wąsoska występuje przerwa w dostawie wody, która potrwa do czasu usunięcia awarii.

logo konsultacji

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz.

delegacja pod obeliskiem

17 września, w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r., obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka, zorganizowany po raz pierwszy w 2004 r. przez Związek Sybiraków.