logo usługi US

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Wąsosz na szkolenie z zakresu usługi Twój e-PIT, które odbędzie się w dniu 14.03.2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali ZPK w Wąsoszu.

logo aplikacji blisko

Informujemy Państwa, że 14.02.2019 r. Urząd Miejski Wąsosza uruchomił system powiadamiania mieszkańców poprzez bezpłatną APLIKACJĘ BLISKO należącą do ogólnopolskiego systemu SISMS, informującą mieszkańców o zagrożeniach pogodowych czy wydarzeniach kulturalnych. 

terminarz wyborczy

W dniach 18 lutego - 18 marca 2019 r. przeprowadzone zostaną wybory sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach Gminy Wąsosz.

kalendarium podatkowe

Burmistrz Wąsosza informuje, iż zgodnie z art 9 ust 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 2018 poz. 1445 ze zm) do dnia 15 lutego 2019 roku należy złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych na rok 2019.