Zapraszamy do udziału w badaniu Koniunktura w rolnictwie AK-R.

 

Od 12 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R). Udział w badaniu można wziąć na dwa sposoby: poprzez samospis internetowy oraz wywiad telefoniczny z ankieterem.
W badaniu pozyskiwane są dane, które służą do analiz zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej, oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.

Zakres zbieranych informacji:
• informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie kierującej gospodarstwem,
• rodzaje produkcji roślinnej oraz sprzedaż produktów rolnych,
• rodzaje produktów zwierzęcych oraz ich sprzedaż,
• ocena ogólnej sytuacji gospodarczej, popyt na produkty rolne, opłacalność produkcji rolniczej, źródła finansowana, wydatki inwestycyjne, a także czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstwa oraz ograniczające rozwój gospodarstw,
• prognoza ogólnej sytuacji gospodarstwa, opłacalności produkcji rolniczej oraz wydatków inwestycyjnych,
• obrót gruntami rolnymi (sprzedaż i wynajem) w ciągu ostatniego półrocza.

 

Pobierz ulotkę ze szczegółowymi informacjami