herb Wąsosza

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie gminy Wąsosz w 2023 roku - aktualizacja 12.06.2024 r. - OR.065.1.2024 Raport o stanie gminy za 2023 r. aktualizacja 12.06.2024r (PDF, 438.33Kb)
Raport o stanie gminy Wąsosz w 2023 roku
OR.065.1.2024 Raport o stanie Gminy Wąsosz za 2023 r. (PDF, 370.95Kb)

Zgłoszenie do udziału w debacie -  raport o stanie gminy - zgłoszenie z lista poparcia (RTF, 81.18Kb)


Wąsosz, 10 maja 2023 r.


Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W załączeniu przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Wąsosz za 2022 r. Dokument ten stanowi swoisty przekrój przez działalność gminy w danym roku i szeroko opisuje i przedstawia dane liczbowe z wszystkich sfer jej funkcjonowania.

Dane za rok 2022 i przygotowany raport należałoby porównywać z raportami z lat poprzednich, gdyż to da pełny obraz rozwoju gminy i skuteczności działań podejmowanych przez administrację.
Raport pokazuje te sfery, które nie są realizowane, a które powinny być otoczone opieką gminy. Raport pokazuje również te sfery, które są mocno zainwestowane i te, na które przeznacza się największa część pieniędzy publicznych.

Dokument powstał w oparciu o ankietyzację i pracę wszystkich jednostek gminy Wąsosz.
Treść raportu została rozszerzona o nowe sfery wydatkowania środków publicznych – budżet obywatelski i fundusz sołecki, oraz o sprawy aktualnie szczególnie istotne – konflikt na Ukrainie i wypłacanie dodatków energetycznych.

Zapraszam wszystkich Państwa do dyskusji i jednocześnie zaznaczam, że debata nad raportem odbędzie się na sesji Rady Miejskiej Wąsosza, bezpośrednio przed sprawą udzielenia absolutorium. Raport o stanie gminy przygotowany musi być do końca maja 2023 r.

 

Dla ułatwienia przytaczam przepisy regulujące możliwość debatowania nad raportem:
W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Zapraszam do lektury.

Burmistrz Wąsosza
Paweł Niedźwiedź

 

Raport o stanie gminy Wąsosz w 2022 roku <Pobierz>


Wąsosz,  16 maja 2022 r.

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 W załączeniu przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Wąsosz za 2021 r. Dokument ten stanowi swoisty przekrój przez działalność gminy w danym roku i szeroko opisuje i przedstawia dane liczbowe z wszystkich sfer jej funkcjonowania.

Dane za rok 2021 i przygotowany raport należałoby porównywać z raportami z lat poprzednich, gdyż to da pełny obraz rozwoju gminy i skuteczności działań podejmowanych przez administrację.

Raport pokazuje te sfery, które nie są realizowane, a które powinny być otoczone opieką gminy. Raport pokazuje również te sfery, które są mocno zainwestowane i te, na które przeznacza się największa część pieniędzy publicznych.

Dokument powstał w oparciu o ankietyzację i pracę wszystkich jednostek gminy Wąsosz.

W związku z panującą pandemią COVID-19 treść raportu została rozszerzona o dane z nią związane.

Treść raportu została również rozszerzona o nowe sfery wydatkowania środków publicznych – budżet obywatelski i fundusz sołecki.

Zapraszam wszystkich Państwa do dyskusji i jednocześnie zaznaczam, że debata nad raportem odbędzie się na sesji Rady Miejskiej Wąsosza, bezpośrednio przed sprawą udzielenia absolutorium. Raport o stanie gminy przygotowany musi być do końca maja 2022 r.

Dla ułatwienia przytaczam przepisy regulujące możliwość debatowania nad raportem:

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zapraszam do lektury.

 

Burmistrz Wąsosza
Paweł Niedźwiedź

 

Raport o stanie gminy Wąsosz w 2021 roku <Pobierz>


Wąsosz, 17 maja 2021 r.

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W załączeniu przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Wąsosz za 2020 r. Dokument ten stanowi swoisty przekrój przez działalność gminy w danym roku i szeroko opisuje i przedstawia dane liczbowe z wszystkich sfer jej funkcjonowania.

Dane za rok 2020 i przygotowany raport należałoby porównywać z raportami z lat poprzednich, gdyż to da pełny obraz rozwoju gminy i skuteczności działań podejmowanych przez administrację.

Raport pokazuje te sfery, które nie są realizowane, a które powinny być otoczone opieką gminy. Raport pokazuje również te sfery, które są mocno zainwestowane i te, na które przeznacza się największa część pieniędzy publicznych.

Dokument powstał w oparciu o ankietyzację i pracę wszystkich jednostek gminy Wąsosz.

W związku z panującą pandemią COVID-19 treść raportu została rozszerzona o dane z nią związane.

Treść raportu została również rozszerzona o nowe sfery wydatkowania środków publicznych – budżet obywatelski i fundusz sołecki.

Zapraszam wszystkich Państwa do dyskusji i jednocześnie zaznaczam, że debata nad raportem odbędzie się na sesji Rady Miejskiej Wąsosza, bezpośrednio przed sprawą udzielenia absolutorium. Raport o stanie gminy przygotowany musi być do końca maja 2021 r.

Dla ułatwienia przytaczam przepisy regulujące możliwość debatowania nad raportem:

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zapraszam do lektury

Burmistrz Wąsosza
Paweł Niedźwiedź


Raport o stanie gminy Wąsosz w 2020 roku <Pobierz>

 


Wąsosz 20 maja 2020 r.

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

W załączeniu przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Wąsosz za 2019 r. Dokument ten stanowi swoisty przekrój przez działalność gminy w danym roku i szeroko opisuje i przedstawia dane liczbowe z wszystkich sfer jej funkcjonowania.
Dane z raportu za rok 2018 stanowiły swoiste dane bazowe. Dane za rok 2019 i przygotowany raport należałoby porównywać z raportami z lat poprzednich, gdyż to da pełny obraz rozwoju gminy i skuteczności działań podejmowanych przez administrację.
Raport pokazuje te sfery, które nie są realizowane, a które powinny być otoczone opieką gminy. Raport pokazuje również te sfery, które są mocno zainwestowane i te, na które przeznacza się największa część pieniędzy publicznych.
Dokument powstał w oparciu o ankietyzację i pracę wszystkich jednostek gminy Wąsosz.
Zapraszam wszystkich Państwa do dyskusji i jednocześnie zaznaczam, że debata nad raportem odbędzie się na sesji Rady Miejskiej Wąsosza, bezpośrednio przed sprawą udzielenia absolutorium. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 obowiązek udzielenia absolutorium został przesunięty na koniec sierpnia 2020 r., jednakże Raport o stanie gminy przygotowany musi być do końca maja 2020 r.

 

Dla ułatwienia przytaczam przepisy regulujące możliwość debatowania nad raportem:
W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zapraszam do lektury.

Burmistrz Wąsosza
Paweł Niedźwiedź

 

Raport o stanie gminy Wąsosz w 2019 roku <Pobierz>


 

Wąsosz 20 maja 2019 r.

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W załączeniu przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Wąsosz za 2018 r. Dokument ten stanowi swoisty przekrój przez działalność gminy w danym roku i szeroko opisuje i przedstawia dane liczbowe z wszystkich sfer jej funkcjonowania.
W związku z wejściem w życie obowiązku przygotowania takiego raportu osobiście traktuję go jako dane bazowe, wyjście do usprawniania działań gminy w zakresie obsługi mieszkańców, ale również jako wyjście do zwiększania realizacji inwestycji potrzebnych samorządowi.
Raport pokazuje te sfery, które nie są realizowane, a które powinny być otoczone opieką gminy. Raport pokazuje również te sfery, które są mocno zainwestowane i te, na które przeznacza się największa część pieniędzy publicznych. Dokument powstał w oparciu o ankietyzację i pracę wszystkich jednostek gminy Wąsosz.
Zapraszam wszystkich Państwa do dyskusji i jednocześnie zaznaczam, że debata nad raportem odbędzie się na sesji Rady Miejskiej Wąsosza w czerwcu, bezpośrednio przed sprawą udzielenia absolutorium.

Dla ułatwienia przytaczam przepisy regulujące możliwość debatowania nad raportem:
W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zapraszam do lektury.

Burmistrz Wąsosza
Paweł Niedźwiedź

 

Raport o stanie gminy Wąsosz w 2018 roku <Pobierz>