logotyp konsultacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości.

logo informacyjne

W terminie do 28 października 2022 r. oddano 671 głosów, w tym 71 nieważnych, a wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wąsosz na rok 2023 przedstawiają się następująco:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

plakat informujący o projekcie

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź zaprasza do głosowania!

plakat o BO 2023

Prezentujemy bazę projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.