logo punktu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: „Kwalifikowalność  i rozliczanie wydatków w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”.

logo sołtysa

W związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego sołtysa wsi Dochowa dnia 8 października 2019r. odbyły się wybory uzupełniające.

wizyta u jubilata

27.09.2019r. Pan Michał Sawicki obchodził setne urodziny.

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

W związku z narastającym zagrożeniem i stale zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną odnośnie do Afrykańskiego Pomoru Świń,