Przerwy w dostawie wody

PWiK-Wąsosz Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami konserwatorskimi na sieci wodociągowej w dniu 20.11.2019 r. w godzinach 21:00-24:00

logo info

Urząd Miejski Wąsosza informuje rolników, którzy złożyli wnioski o szacowanie szkód, że w związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia błędów w powierzchniach komisja przekazała korekty protokołów szacowania szkód do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu weryfikacji i potwierdzenia szkód przez Wojewodę Dolnośląskiego.

informacja pwik

PWiK-Wąsosz Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanym płukaniem i dezynfekcją sieci oraz pracami konserwatorskimi w dniu:

logo kalendarz

Przypominamy, że 15 listopada 2019 roku upływa termin płatności IV raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.