logo dokumenty

Informujemy, że Gmina Wąsosz uczestniczy w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich "Urzędy dostępne on-line", przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

logo kalendarza

UWAGA! Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1

hołd po obeliskiem

17 września 2019 r. - w przypadającą dziś 80 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę - przedstawiciele władz samorządowych gminy Wąsosz oddali hołd wszystkim ofiarom wydarzeń września 1939 roku.

święto plonów

Wspaniała pogoda i pięknie udekorowana wieś spowodowały, że tegoroczne Dożynki Gminy Wąsosz w Lubielu zgromadziły bardzo liczną rzeszę mieszkańców.