nagrodzeni stypendyści

Dzisiaj miało miejsce uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza Wąsosza.

logotyp informacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaprasza na  webinarium CEDUR dla dla seniorów.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: „w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz”

logotyp postępowania

Informujemy, że w związku z oszczędnościami środków w ramach powierzonego nam Grantu, powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, uruchamiamy nabór – rekrutację dodatkową wniosków w programie „Cyfrowa Gmina” wsparcie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego

24 sierpnia br. odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.