logo GOK

Urząd Miejski Wąsosza zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Wąsosz, aby w miarę możliwości wystawiać pojemniki na odpady komunalne w dni odbioru poszczególnych frakcji przed teren Państwa posesji.

logo GOK

Zmiana dotyczy opłat bieżących oraz zaległych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

logo GOK

30 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. (Dz.U. 2019, poz. 2531)

logo GOK

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Wąsosz obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który dostępny jest w załączniku.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym na 1 stycznia 2020 r.,