plakat informacyjny o akcji

 Informacja dotycząca usunięcia azbestu.

plakat naboru

NABÓR WNIOSKÓW W ZAKRESIE UTYLIZACJI AZBESTU W GMINIE WĄSOSZ DO 01.04.2022 r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Na terenie naszej gminy ponownie odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

logo informacji

PWiK Sp. z o.o. zaprasza Przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Wąsosz do zawarcia umowy na odbiór odpadów z „terenów niezamieszkałych”.

logo GOK

Przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r., który dostępny jest w załączniku.