logo GOK

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Wąsosz obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który dostępny jest w załączniku.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym na 1 stycznia 2020 r.,

logo GOK

Wszyscy właściciele nieruchomości, zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy do tej pory gromadzili odpady w sposób zmieszany będą mieli obowiązek złożenia nowych deklaracji.

logo GOK

Informujemy o konieczności złożenia pisemnej zgody przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, szkoły, przedszkola itp.), którzy chcą pozostać w gminnym systemie gospodarowania odpadami.

logo GOK

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku.