Azbest - ogłoszenie naboru wniosków na 2018 rok

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gmina Wąsosz w 2018 roku kolejny raz planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie tych przedsięwzięć. Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów związanych z usunięciem azbestu, pozostałe 15% zostanie sfinansowane z budżetu gminy. Dofinansowanie będzie dotyczyło wyłącznie kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Nie będzie obejmowało zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

W związku z powyższym Burmistrz Wąsosza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, odbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wąsosz.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez mieszkańców gminy jest złożenie wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu, pokój nr 20, telefon 65 54 37 850.