dach pokryty płytami

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wąsosz, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

 

Przypominamy, że na terenie naszej Gminy prowadzone są prace inwentaryzacyjne wyrobów zawierających azbest. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AnECO Adam Nowicki, którzy wyposażeni są w upoważnienia podpisane przez Burmistrza Wąsosza. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 733 636 414 lub z Urzędem Miejskim Wąsosza pod nr tel. 510-257-711.

 

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wąsosz, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną:

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego

 

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.
Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.