logo GOK

Przekazujemy Państwu zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych w kwietniu 2020 r., który dostępny jest w załączniku.

logo GOK

Urząd Miejski Wąsosza informuje o konieczności złożenia korekty deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

logo

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dniem 31 marca 2020 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie).

W miejscowościach wiejskich gminy Wąsosz dodatkowy odbiór bioodpadów w miesiącu kwietniu przeprowadzony zostanie 3 kwietnia br.

zajęcia eko

Od Publicznej Szkoły Podstawowej w Płoskach pracownicy Urzędu Miejskiego w Wąsoszu rozpoczęli edukację w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności w kwestii selektywnej zbiórki odpadów.