logo informcji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Górze informuje o wykryciu nowych przypadków ASF u dzików na terenie gminy Góra w okolicy miejscowości Sułków i Chróścina (w obwodach łowieckich nr 2 i 6) i gminy Wąsosz w okolicy miejscowości Pobiel oraz Wiklina (w obwodzie łowieckim nr 12).

mapka piknkików

W związku z wejściem w życie Ustawy o obronie Ojczyzny, Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej”.

Kampania prewencyjna

Praca i życie na wsi narażają człowieka na zwiększony kontakt z kleszczami, które są nosicielami wielu groźnych chorób.

treść kominikatu instytucji

Przekazujemy komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Górze dot. obowiązkowego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

strona www komendy policji

Komenda Powiatowa Policji w Górze informuje, że kolejne spotkanie online poświęcone bezpieczeństwu seniorów odbędzie się 9 maja 2022 r. o godzinie 09:00.