treść apelu w wersji graficznej

Przekazujemy apel Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z o. o. dot. racjonalnego korzystania z wody.

 

Szanowni Mieszkańcy! Z uwagi na rosnącą falę upałów oraz związany z tym wzrost zużycia wody, zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców gminy korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym.

Apelujemy, aby ograniczyć zużycie wody na cele takie jak np. podlewanie trawników, napełnianie basenów, mycie samochodów, podlewanie upraw rolnych itp.

Już na chwilę obecną zauważalny jest spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, a wyżej wymienione czynności mogą doprowadzić do jeszcze większego spadku ciśnienia wody, co może skutkować przerwami w dostawie wody na terenie naszej gminy.

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do apelu.

PWIK