Zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin

Informacja KRUS przypominająca zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin.

Bezpieczeństwo podczas prac polowych

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w związku z trwającym okresem prowadzenia prac żniwno-omłotowych i występującym zagrożeniem pożarowym.

Informacja PT KRUS w Górze na temat bezpieczeństwa podczas żniw.

PT KRUS w Górze przypomina listę prac, których nie wolno wykonywać dzieciom poniżej 16 roku życia.