Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21

OSTRZEŻENIE Nr 78:  Burze z gradem na terenie województwa dolnośląskiego.

Zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin

Informacja KRUS przypominająca zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin.

Bezpieczeństwo podczas prac polowych

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w związku z trwającym okresem prowadzenia prac żniwno-omłotowych i występującym zagrożeniem pożarowym.

Informacja PT KRUS w Górze na temat bezpieczeństwa podczas żniw.

PT KRUS w Górze przypomina listę prac, których nie wolno wykonywać dzieciom poniżej 16 roku życia.