Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2013-2017

Podstawę prawną opracowania niniejszego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz stanowi art. 25 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm.)

Ustawodawca nakazuje, aby dla gminnego zasobu nieruchomości organ wykonawczy opracował plan jego wykorzystania na okres najbliższych trzech lat. W planie tym należy uwzględnić zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz prognozy dotyczące udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, poziomu wydatków związanych z ich udostępnieniem oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu, wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a także prognozę przy aktualizacji tych opłat.

 

Pobierz Program