plakat informujący o akcji MON

W związku z realizacją projektu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „Trenuj z Wojskiem 5” w każdą sobotę w dniach od 11 maja 2024 r. do 13 lipca 2024 r. odbędą się bezpłatne szkolenia wojskowe na terenie jednostek wojskowych w całej Polsce.

plakat konkursowy

Zespół Interdyscyplinarny w Wąsoszu zaprasza do udziału w konkursie filmowym "STOP PRZEMOCY".

teren działań służb

Szanowni Mieszkańcy, w związku z zagrożeniem hydrologicznym/powodziowym występującym na terenie gminy Wąsosz, informujemy że pomimo przekroczonych stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzece Orli i Baryczy sytuacja jest stabilna i monitorowana przez Gminę Wąsosz, Gminne Zarządzanie Kryzysowe, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

infografika

Szanowni Mieszkańcy, w związku z systematycznym podnoszeniem się poziomu wody w rzekach, istnieje realne zagrożenie powodzią na terenie gminy Wąsosz.

mapka sytuacyjna - ruch 1 listopada

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku w okolicach cmentarza (ul. Rzemieślnicza) możemy spodziewać się wzmożonego ruchu.