Rozpoczęto remont nawierzchni boiska przy Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu.

Przebudowa drogi w Ługach – II etap

W miejscowości Ługi, na działce nr 294, trwa drugi etap przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

W dniu 20 lipca 2017 roku w miejscowości Ługi odbyła się uroczystość z okazji zakończenia III etapu budowy drogi.

Rozbudowa świetlic wiejskich w Kowalowie i Zbakowie Górnym

W miejscowościach Kowalowo i Zbaków Górny trwa rozbudowa świetlic wiejskich.

Droga w Ostrawie

Zakończono roboty drogowe w miejscowości Ostrawa.

Droga w Ługach dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie pierwszego etapu inwestycji „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Ługi” został rozpatrzony pozytywnie.

II etap przebudowy drogi w Ługach

Gmina Wąsosz podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Ługi – II etap” w kwocie 174 300 zł z budżetu województwa dolnośląskiego.

Przebudowa dróg w Kamieniu Górowskim

W dniu 7 grudnia 2016 r. miał miejsce odbiór technicznych odcinków drogowych w miejscowości Kamień Górowski.

Modernizacja drogi w Drozdowicach Małych

W dniu 08.05.2017 r. zakończono modernizację drogi gminnej w Drozdowicach Małych.

Zakończono IV etap budowy kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu

Zakończono IV etap budowy kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu. W ramach inwestycji wykonano 235 metrów kanalizacji oraz 25 przyłączy o łącznej długości 227 metrów.