24 czerwca 2019 roku Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Marcin Gwóźdź przekazał na ręce Burmistrza Wąsosza Pawła Niedźwiedzia promesę dotyczącą dofinansowania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego zadania pn. "Drozdowice Wielkie etap I - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Wąsosz na w/w zadanie kwotę 205 800 zł (uchwałą nr VI/124/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych).

Obecnie trwają prace związane z realizacją przedmiotowego zadania. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” - Gostyń Sp. z o.o.
Termin zakończenia prac wyznaczony jest na 10 lipca 2019 roku. Wartość zadania wynosi 492 015,97 zł.

 

was 260619 02