logo DUW

Urząd Miejski Wąsosza informuje o otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Górka Wąsoska - Gola Wąsoska - droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Wąsosz na realizację tego zadania kwotę w wysokości 147 000,00 zł uchwałą nr IX/233/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.