Nowe boisko w Pobielu

Gmina Wąsosz z radością informuje o zakończeniu budowy boiska do ćwiczeń rekreacyjnych w Pobielu.

Budowa boiska w Pobielu

Urząd Miejski Wąsosza pragnie poinformować mieszkańców, iż w Pobielu trwa obecnie budowa boiska do ćwiczeń rekreacyjnych.

W dniu 6 września 2016 roku w Wąsoszu odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanego dwuoddziałowego przedszkola samorządowego przy ulicy Korczaka.

Chodnik w Lechitowie

Mieszkańcy Lechitowa mogą już korzystać z nowo wybudowanego chodnika.

Zakończenie budowy przedszkola

Z radością informujemy o zakończeniu budowy dwuoddziałowego przedszkola w Wąsoszu przy ulicy Korczaka, realizowanej przez firmę PROK-BUD.

Piłkochwyty na boisku szkolnym w Czarnoborsku

W dniu 28 czerwca 2016 roku w miejscowości Czarnoborsko dokonano odbioru piłkochwytów oddzielających wielofunkcyjne boisko szkolne od sąsiedniej posesji.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wąsosz - Gola Wąsoska

Rozpoczęto przebudowę drogi lokalnej (ul. Polna), łączącej Wąsosz z Golą Wąsoską. Roboty są obecnie realizowane, a oddanie drogi do użytku planuje się na wrzesień.

Zakończenie przebudowy drogi w Lechitowie

Informujemy, że oddano do użytku drogę gminną położoną we wsi Lechitów. Wartość robót budowlanych, sfinansowanych w całości ze środków gminnych, wyniosła 49799,99 zł.