Miło nam poinformować, że wniosek o przyznanie pomocy w ramach podrozdziału 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, złożony w dniu 01.04.2019 r., na operację pt. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz” został rozpatrzony pozytywnie!

 

28 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Burmistrz Wąsosza Pan Paweł Niedźwiedź wraz ze Skarbnikiem Panią Jadwigą Rodzewicz podpisali umowę nr UM01-6935-UM0111368/19.

Gmina Wąsosz otrzymała dotację w wysokości 303 453,00 zł.
Całe przedsięwzięcie kosztować będzie 476 906,91 zł.

Plac zabaw będzie zlokalizowany w okolicach stadionu miejskiego przy ul. Korczaka.
Fundusze pozyskano w konkursie ogłoszonym przez LGD Ujście Baryczy.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

GMINA WĄSOSZ

Jest beneficjentem wsparcia w ramach działania 19 „LEADER”
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja ma na celu zwiększenie atrakcyjności miejscowości, zagospodarowanie trenu w chwili obecnej nieużytkowanego a przede wszystkim wsparcie aktywności społecznej miejscowości.
Przewidywane wyniki: Utworzenie kompleksu aktywności sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz.

 

 logotyp 2021 02 25