Miło nam poinformować, że wniosek o przyznanie pomocy w ramach podrozdziału 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, złożony w dniu 01.04.2019 r., na operację pt. „Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz” został rozpatrzony pozytywnie!

 

28 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Burmistrz Wąsosza Pan Paweł Niedźwiedź wraz ze Skarbnikiem Panią Jadwigą Rodzewicz podpisali umowę nr UM01-6935-UM0111368/19.

Gmina Wąsosz otrzymała dotację w wysokości 303 453,00 zł.
Całe przedsięwzięcie kosztować będzie 476 906,91 zł.

Plac zabaw będzie zlokalizowany w okolicach stadionu miejskiego przy ul. Korczaka.
Fundusze pozyskano w konkursie ogłoszonym przez LGD Ujście Baryczy.

 

was 291119 01