miejsce inwestycji

6 kwietnia 2020 r. został przekazany plac budowy wykonawcy zadania pn. „Rozbiórka linii napowietrznej SN oraz budowa linii kablowej SN w Wąsoszu przy ul. Korczaka”.

 

Wykonawcą robót jest firma MI-DAN Sp. z o.o., która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę w wysokości 84 223,66 zł brutto. Inwestycja polegać będzie na skablowaniu linii napowietrznej średniego napięcia przebiegającej przez działkę wzdłuż budynku przedszkola.

Wszelkie inwestycje w myśl obowiązujących przepisów i norm powinny być usytuowane w danych odległościach od linii napowietrznych. Realizacja naszej inwestycji pozwoli na lepsze zagospodarowanie działki.