logo DUW

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy kolejną dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Kamień Górowski, gmina Wąsosz".


Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Wąsosz na realizację tego zadania kwotę w wysokości 10 190,00 zł uchwałą nr IX/231/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.