Informujemy, że na terenie Klubu Dziecięcego w Wąsoszu powstał plac zabaw.

 

Projekt dofinansowany został ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020 pod tytułem „Wąsosz stawia na maluchy!” na kwotę 24 120,00 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano bezpieczną nawierzchnię, zamontowano wielofunkcyjną zabawkę oraz domek ze schodkami i ścianą wspinaczkową.

 

was 041219 01