Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 20.05.2019r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do:

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

logo mapka

Burmistrz Wąsosza ogłasza drugie rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym:

Przetarg nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY nr RGG.6840.04.2019

Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: