Przetarg nieruchomości

nformacja o wyniku ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 17.06.2020r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do:

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr RGG.6840.08.2020 - Działka nr 361/10 obręb Wąsosz

Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr RGG.6840.06.01.2020 - Działka nr 361/9 obręb Wąsosz