Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

nr RGG.6840.21.2021.2022