Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

logo mapka

Burmistrz Wąsosza ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym:

Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Wyłożenie do publicznego wglądu protokołu obejmującego nieruchomość, która podlegać będzie komunalizacji na wniosek Gminy Wąsosz