Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Wyłożenie do publicznego wglądu protokołu obejmującego nieruchomość, która podlegać będzie komunalizacji na wniosek Gminy Wąsosz

Przetarg nieruchomości

Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż:

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż: