Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż oraz rokowań po przetargu:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 17.04.2019r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz przeznaczonych do sprzedaży

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

logo mapka

Burmistrz Wąsosza ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym: