informacja o wolnym stanowisku

Rada Nadzorcza PWIK Sp. z o.o. informuje o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Sp. z o.o. z siedzibą w Wąsoszu.

Pobierz informację