logo urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o realizacji programów aktywizacyjnych:

 

 1. W okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Górze realizuje projekt pt. Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2022 roku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Link do strony z wiadomościami o projekcie: https://gora.praca.gov.pl/-/18054602-projekt-pt-aktywizacja-osob-30-w-powiecie-gorowskim-w-2022-roku-w-ramach-dzialania-8-1-rpo.

   

  was 060622 02


 2. W okresie 01.10.2021 r. - 31.12.2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Górze realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Link do strony z wiadomościami o projekcie: https://gora.praca.gov.pl/-/18009914-projekt-pt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gorowskim-vi-w-ramach-poddzialania-1-1-1-po-wer


  was 060622 03