plakat zapraszający na wydarzenie

Powiatowy Urząd Pracy w Górze zaprasza do udziału w Międzynarodowych Targach Pracy „With EURES to Europe" organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, które odbędą się dnia 16.05.2024 r. w godzinach 10:00-15:00, Tarczyński Arena al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.

logotyp PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

logotyp PUP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców od 22.01.2024 r. do 31.01.2024 r. w ramach priorytetów ustalonych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na rok 2024 rok.

logo urzędu

 Wojskowe Centrum Rekrutacji w Głogowie przeprowadzi spotkanie informacyjne nt. różnych form służby wojskowej, które odbędzie się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze w dniu:

logotyp PUP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na 2023 rok od 20.11.2023 r. do 24.11.2023 r.