plakat PUP
Przekazujemy komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, dot. naboru na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Górze.